Są to nerwy bezmielinowe włókna typu

Implantologia Gliwice
Regulują przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Są to wypustki neuronów znajdujących się w zwoju szyjnym górnym.

Są to nerwy bezmielinowe, włókna typu C, i są odpowiedzialne za słabo zlokalImplantologia Gliwice .

Widok do druku:

Implantologia Gliwice