Opał wykorzystywany w tradycyjnym piecu węglowym

nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin nagrzewnica master z odprowadzeniem spalinTradycyjny piec węglowy umieszczany jest w kotłowniach znajdujących się zarówno w domach, jak i w blokach mieszkalnych czy szkołach.
Nadzór sprawowany nad tradycyjnym piecem węglowym obejmuje kupno odpowiedniego drewna i węgla oraz ich podłożenie do pieca i rozpalenie.
Po rozpaleniu w .